Nuorten harrastemerkkijärjestelmä

Merkkikokeita voidaan suorittaa lähes kaikenlaisissa tilaisuuksissa. Kokeen suorittaminen sopii erityisen hyvin seuran kalakerhon, leirin tai toimintapäivän yhteyteen. Hyväksytyn kokeen jälkeen järjestäjä on oikeutettu tilaamaan nuorelle tason mukaisen harrastemerkin sekä diplomin.  Merkki ja diplomi maksavat 2€/kpl (omakustannehinta). 

Harrastemerkkijärjestelmä tuo uutta sisältöä kalakerhojen nuorten toimintaan. Samalla se motivoi uusia nuoria liittymään kalastusseuroihin ja sitouttaa jo jäsenenä olevia nuoria kalakerhon toimintaan. Harrastemerkin sekä diplomin luovutus sopii hyvin kerhojen päättötilaisuuksiin tai seuran kokouksin/juhlien yhteyteen. Keskusjärjestön harrastemerkki voidaan myöntää vain Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseuraan kuuluvalle nuorelle. Seuraan kuulumattomat nuoret voivat suorittaa merkin, mutta heitä ei voida palkita harrastemerkillä ja diplomilla.

Merkkijärjestelmä on alle 18-vuotiaille (tai samana vuonna18 täyttäville) nuorille.

Merkkikokeiden säännöt >>

Ohjeet merkkikokeen vastaanottajalle >>

Lomake merkkikokeen suoritukseen >>