SärkiRutilus rutilus

Särki on monen kalastuksen harrastajan ensimmäinen, tai aivan ensimmäisiä saaliskaloja. Sitä saadaan useimmiten ongella ja pilkillä, mutta särki ottaa hanakasti myös perhoon. Suuri särki on kova taistelija siiman päässä.

Särki

Levinneisyys ja elinympäristö
Särkeä tavataan lähes koko Euroopasta. Meillä se on levittäytynyt lähes koko maahan, lukuunottamatta Enontekiön pohjoisosaa ja Jäämereen laskevia vesistöjä.
Särki on vedenlaadun suhteen lähes ”kaikkiruokainen”, mutta viihtyy parhaiten matalissa ja rehevissä vesissä.

Ravinto
Särjen ravintona ovat pääosin pohjaeläimet ja eläinplankton. Ne syövät myös jonkin verran vesikasveja ja kalanpoikasia, sekä ottavat veden pintakalvolla rimpuilevia hyönteisiä.

Lisääntyminen ja kasvu
Särkien kutuaika on touko-kesäkuussa, jolloin ne nousevat suuris­sa parvissa kudulle rantaveden kasvillisuusvyöhykkeeseen. Tietyillä alueilla happamuus rajoittaa särjen lisääntymistä.
Särjet ovat melko hidaskasvuisia. Vuosittainen kasvu on keskimäärin n. 2,5-3 cm vuodessa. Kasvu vaihtelee suuresti olosuhteista riippuen. Suomen ennätyssärki 1,42 kg on saatu verkolla Kuusamosta.