Vapaa-ajankalastajat järjestävät

Vaikuttavaa toimintaa

Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nuorisotyö on laajaa ja tavoittaa suuren määrän nuoria vuosittain. Käytännön nuorisotyöstä vastaavat SVK:n lasten ja nuorten kalastusohjaajat yhdessä kalakummien ja kalastusseura-aktiivien kanssa.

2022 nuoria opastettiin:

38 leirillä

261 koulutapahtumassa

357 kerhoillassa

214 muussa tapahtumassa

TOIMINNALLA TAVOITETTIIN!

Oppilasta koulutapahtumissa

Kerhokontaktia

Osallistujaa leireillä

Osallistujaa muissa tapahtumissa

Lasta ja nuorta